+420 476 755 750

Čím se řídíme při práci

Pro naši práci je definující neustálý pocit zodpovědnosti za vynikající kvalitu námi poskytované lékařské péče. Ačkoliv se v oboru pohybujeme již více než dvě desítky let, bráníme se všem pokušením vnímat kterýkoli z aspektů naší práce jako pouhou rutinu – naopak se nám do velké míry daří uchovávat si svůj počáteční entuziasmus a věříme, že i naše nasazení se v naší práci pozitivně odráží. Zároveň ale víme, že naše úkoly u perfektně odvedené odborné práce nekončí, protože máme za to, že dobré lékařské služby nejsou kompletní bez individuálního přístupu k pacientovi, skvěle fungující oboustranné komunikace nebo absolutního komfortu pro pacienty. Domníváme se, že rozšířené obavy pacientů z návštěvy stomatologické ordinace není možné odstranit přemlouvání – a proto je eliminujeme pomocí své praxe. Je pro nás důležité, abyste se u nás cítili dobře a měli důvod k všestranné spokojenosti. Těšíme se na Vaši příští návštěvu!